İskilip ve Akşemsettin Etkinlikleri
Fehmi Yağlı

Fehmi Yağlı

İskilip ve Akşemsettin Etkinlikleri

28 Temmuz 2018 - 12:52 - Güncelleme: 28 Temmuz 2018 - 13:17

            İlçemizde yaklaşık altı yıldır her yıl Akşemsettinin İstanbul’un fethi için İskilip’ten ayrılışını temsilen Parkın köşeden başlayıp Hacıkarani köprüsüne kadar yürümek suretiyle sembolik bir anma programı düzenlenmektedir.

            Akşemsettin hazretlerinin İskilip’ten İstanbul’a gitmek üzere ayrılışını hatırlamak için altı yıldır hiç değişmeyen bu anma programını maalesef bırakınız ulusal boyutunu il ve ilçe boyutuna yönelik bile geliştiremedik. Atın üzerine bindirdiğimiz Akşemsettini temsil eden cübbeli sarıklı bir mankeni at üzerinden Hacıkarani köprüsüne kadar yürütmekten başka hiçbir gelişme kaydetmedi bu anma programı.

            Yapılan etkinliğin ilçemiz adına ilk yılı için anlamlı ve takdire şayan bir başlangıç olmuştu. Fakat altı yıldır başladığı gibi aynen devam etmesi, Akşemsettin gibi devlet adamlığının yanı sıra tababet, eczacılık ve din alanında ki ulaştığı şöhrete uygun olarak etkinliğin boyutları, organizesi, halka yönelik tarafı geliştirilemediğinden  anlamsız ve hareketsiz bir etkinliğe dönüşmüş bulunmaktadır.

            Anma programının ilçemiz adına daha verimli geçmesi için Akşemsettin Hazretlerini sadece İstanbul’un fethi yolculuğunu değil buna ek olarak Onun Evlük Köyü ile olan bağlantısının da anma etkinliğinin başladığı ikinci yılından itibaren program dahiline ele alınıp üzerinde kafa yorup projelendirilmesi gerekli idi ama maalesef ilçemiz bu konu üzerinde kafa yoracak vizyon sahibi memleketinin dertleriyle dertli öncülük yapacak bir Belediye Başkanı bulamadığından mütevellit anma programı yerinde saymış hiçbir gelişme gösterememiştir.

            Tıp ve eczacılık alanında da tahsil yapmış olan Akşemsettin Hazretleri meczup olan altıncı çocuğunun tedavisini, bizzat kendisinin keşfettiği şimdiki Evlük Köyünün bulunduğu yerde ki şifalı su ile gerçekleştirdiği tarihi kayıtlar incelendiğinde anlaşılmaktadır. Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılarak günümüze intikal eden bu sudan içip yıkanmak suretiyle psikolojik rahatsızlığı ve depresyon geçiren, sara hastalığı olan bir çok kişinin şifa gördüğü yöremiz insanları tarafından bilinmektedir. Benim bizzat şahit olduğum komşumun annesinde ki bunalımdan dolayı attığı çığlıklardan Evlük ziyaretiyle yıkandığı ve içtiği bu sudan kurtulduğunu biliyorum. Araştırıldığı takdirde bu yörede bir çok insanın da benzer şahitlikleri ortaya çıkacaktır.

            Buradan yola çıkarak bu suyun ve Akşemsettin Hazretlerinin tebabet, eczacılık ve din ilimlerinde ki vukufiyeti bir taraftan Hitit Üniversitemizin ilgili fakültelerince araştırma konusu yapılması sağlanırken  diğer taraftan da yerelde bizler organizasyona Valiliğimizi ve İl Belediyemizi de dahil ederek her yıl Akşemsettin etkinliklerini Evlük Köyüne kaydırmak suretiyle hem anma hem de yılda bir defa da olsa insanların bu şifalı suyu kullanmalarını sağlayacak bir proje geliştirmemiz ilçemizin menfaatine olacaktır.

            Şayet bu suyun bilim çevrelerince istisnai bir özelliğe sahip olduğu tespiti halinde bu yörenin bırakın ulusal boyuta taşınmasını uluslar arası boyuta taşınması kaçınılmaz olacaktır.

            Bilimsel tarafı olmasa bile geleneksel tarafıyla bir proje dahilinde program gerçekleştirilmesi halinde ilçe halkımız ve çevre il ve ilçe halklarının dikkatini kısa zamanda çekeceğinden hiç şüphem yoktur. Zamanla Kuzuluk ve çevresinde nefis Karadeniz dağlarına benzer bir ortamında konaklama ve oradan da teleferik marifetiyle Evlük şifalı suya ulaşım sağlama çalışmaları bile yapılacaktır. İlginin çoğalması halinde hatta teleferikle ulaşımı Şehir Kalemizden başlayarak yüksek dağlar üzerinden teleferik marifetiyle sağlamak mümkün olacaktır.

            Bahse konu ettiğim bu proje bugün için hayal görülebilir ama günümüz hastalıklarından stres ve depresyon yoğun bir şekilde insanlarımız tarafından yaşanmaktadır. Her yıl “Evlük Şifalı Su Günleri” adı altında bir hafta sonu düzenlenecek etkinliklere insanların yoğun katılımı olacağı inancındayım. Çünkü bu su, muhteşem bir doğa ortamında; stres ve depresyonla geçen bir yılın sonunda gelen insanların rahatlamış olarak dönmelerini sağlayacaktır.

Elbette bu proje dahilinde Evlük Köyünde ki bu alanın gelen insanların rahatlıkla geleneğe uygun bir şekilde kullanımının sağlanması için bir takım düzenlemelerin yapılması şarttır.

Proje kapsamında ki çalışmaların Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılacağı gibi İskilip belediyesi ile müşterek bir çalışma şeklinde de yapıla bilinir. Elbette Köy Muhtarlığı da bu projeden bütçesine gelir sağlayacaktır.

Bu yazı 45870 defa okunmuştur .

Son Yazılar