Mahallemin tarihini yazıyorum
Hakkı Basmacı

Hakkı Basmacı

Mahallemin tarihini yazıyorum

02 Kasım 2016 - 15:27 - Güncelleme: 19 Kasım 2016 - 21:32

Şehirlerin en önemli kaynaklarından biri tarihleridir.Bir şehrin tarihi, o şehrin yaşadığı tecrübeleri, karakter ve değerlerini ifade eder,insanda bir kök duygusu uyandırır,mensubiyet bilincini canlı tutar ve derinleştirir.Nasıl bireyler geçmişlerindeki başarılardan güç alıp,başarısızlıklardan dersler çıkarıp geleceğe yürüyorlarsa,şehirler de geleceğe yürümek için geçmiş tecrübelerine dayanmak zorundadırlar.Fakat bu bilince tarih bilgisi olmadan ulaşılamaz.

İskilip  coğrafi yapısı, yaşanmış zengin bir tarihi,doğal ve kültürel zenginlikleri ve özellikle geçmişteki ticari ve sosyal hayatı ile güçlü bir kimliğe sahiptir.Acaba İskilip içinde ve dışındaki gençlerimiz kendi kimliklerini,aidiyetlerini ,İskilip’in  yaşadığı yerel süreçleri, gündelik hayat,çevre ve işkollarındaki değişimi,mahallelerinin ve çarşılarının tarihlerini,buralardaki anıtları,şehrin ayrılmaz bir parçası olan insanları,abide  şahsiyetleri ve yaşanmış nice ilginç hikayeleri biliyorlar mı? Acaba gençlerimiz örgün eğitimle geleceğe hazırlanırken,bu geçmiş bilgisine ve farkındalığına da sahip olsalar neler değişirdi?  Eminim ki  gençlerimizin  şehirlerine ilgisi ,bağlılığı ve güveni artardı.Dışarıda büyük bir yetişmiş insan potansiyelimiz var,bu potansiyelden istifade etmek,İskilip yönetiminin ana stratejilerinden biri olmalıdır.

Şehrin tarihi, sadece arşivlerde bulunan resmi belgelerdeki tarih değildir.Ömrünü o şehirde geçirmiş  sanatkar ruhlu insanların hatıraları,sandıklardaki fotoğraflar,belgeler,notlar da büyük öneme sahiptir. Resmi belgeler genelde cansız ve kurudurlar,yorumlandıkça canlılık kazanırlar.

Bu çerçevede neler yapılabilir?

Bu  amacı gerçekleştirmek üzere bünyesinde İskilip yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de bulunduran bir dernek kurulur.Bir AB projesi hazırlanarak finansman sorunu çözülür.Proje yazılı tarih ve sözlü tarih olarak iki boyutta götürülebilir.Arşivler ve belgelerdeki yazılı tarih üniversite veya bir şehir tarihçisi tarafından çalışılırken,sözlü tarih çalışması gönüllü İskilipliler tarafından yürütülür.

Sözlü tarih projesi nasıl uygulanabilir?

İskilip’in mahalle ve çarşıları sınırları ile birlikte çalışma alanı olarak tespit edilir.Proje için bir proje koordinatörü tayin edilir.Her bir mahalle ve çarşı için bir sorumlu belirlenir.Her sorumlu o mahallede oturan öğrenci ve yetişkinlerden oluşan bir çalışma grubu kurar.Okullar bu konuda kulüpler kurup, bu projeye katılırlar. Çalışma grupları yöntem konusunda eğitilirler.Daha sonra sahaya çıkarak o mahaldeki tarihi evler,anıtlar,iş kolları,doğal güzellikler ,insanlar gibi kategorilerden ,araştırmaya karar verdikleri başlığın fotoğraflarını çeker, hikayelerini toplar ve saha çalışmasının sonuçlarını kayda geçirirler.Proje İskilip web siteleri üzerinden duyurulur.İskilip dışında bulunan hemşerilerimizde ki  önemli fotoğraflar,belgeler ,hafızalarındaki hikayeler internet üzerinden temin edilir.Her bir mahalle için bir dijital arşiv oluşturulur.Oluşturulan arşiv bir yöntem dahilinde düzenlenir.Yapılan tüm çalışmaların yer alacağı bir web sitesi kurulur ve elde edilen veriler bir kitap halinde yayınlanır.

Elde edilen bilgiler, kuşaklar arasında etkili iletişim zemininin oluşturulmasını ve gençlerin,tarihi yazanların ,geleceğe miras bırakanların bizzat kendileri olduğunu görmelerini sağlar ve daha güzel bir gelecek  kurmaları  için onlara bir alt yapı sunar.

Yaşanmış olan bir fedakarlık,dayanışma ve başarı hikayesi,yeni birlik , beraberlik ve başarılara  kapı aralayabilir.

 Yapabilir miyiz? Ne dersiniz?

Bu yazı 58306 defa okunmuştur .

Son Yazılar