Devlet hizmeti
Ahmet Hamdi Ertekin

Ahmet Hamdi Ertekin

YİVLİK

Devlet hizmeti

01 Mart 1988 - 21:14

Devlet hizmetinde görev alan kişilere genelde memur adı verilir. Memur, hizmeti karşılığında devletten maaş alır. Maaş, günün şartları- na göre memurun aylık geçimini sağlayacak oranda verilir.

Memurların yaptıkları işlere ve sorumluluk durumlarına göre unvanlar verilmiştir. Odacı, memur, şef, müdür, başkan, hâkim, savcı, komiser, amir, kumandan, kaymakam, vali, müsteşar, bakan, devlet başkanı vs.

Unvanı ne olursa olsun her memurun kendine göre sorumlulukları vardır. Makam yüksek olanların yetki ve sorumlulukları da o nispette büyük olur.

Dinimizde devlet hizmetine çok önem verilmiştir. Bu hizmeti üzerine alanların görev ve sorumluluklarının çok ağır olduğu vurgulanmıştır. Bununla ilgili hadisi şerifler pek çoktur bunlardan bir kısmının meali şöyledir: “

Sizin hepiniz güdücüsünüz. Ve gözetiminiz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Devlet başkanı da güdücüdür ve “tebâsın” dan sorumludur…” ( Buhari, Müslim) “

Kıyamet gününde insanların Allah katında en sevimli ve ona en yakın olanı, adaletli idarecilerdir. Kıyamet günü insanların Allah nezdinde en sevimsizi ve O’nun rahmetinden en uzak olanı zalim idarecilerdir.”(Tirmizi)

“Haksızlık yapmadığı sürece Allah’ ın yardımı hâkimle beraberdir. Haksızlığa yeltendiği zaman Allah onu yalnız bırakır, şeytan ona sataşır. (Tirmizi)

“Herkim kısa ve uzun süre ümmetimden bir toplumun başına ge- çer de aralarında adalet göstermezse, Allah onu yüz üstü cehenneme atar.”(Teberani) “

Her on kişinin başkanı kıyamet günü elleri bağlı olarak yüce divana getirilir. Onun bağını ancak adaleti çözebilir.”(Ahmet İbni Hanbel) “

Allah’ım, ümmetimin herhangi bir işini üzerine alıp da onlara zorluk çıkaran kimseye sıkıntı ver. Ümmetimin herhangi bir işinin başına geçip’ te onlara kolaylık gösterene kolaylık ver.”(Müslim)

“Ümmetimden her kim insanların başına geçer de kendi hakkı- nı koruduğu gibi onların hakkını korumazsa, cennetin kokusunu bile alamaz.”(Teberani) “

Her kim Müslümanların bir işinin başına geçer de onlara kötülük ederse, o kişi cehennemdedir.” (Teberani) “

Her hangi bir idareci, kapısını ihtiyaç sahiplerine, yoksullara ve çaresizlere kapatacak olursa Allah da rahmet kapılarını onun ihtiyaçlarına, yokluğuna ve çaresizliğine kapatır.” (Tirmizi) “

Kıyamet gününde bir adam, keşke Süreyya Yıldızından düşüp par- ça parça olsaydı da insanların işinden bir işin başına geçmese idi diye temenni edecektir.”(Hakim)

Peygamberimiz, Yemene gönderdiği valilere ,(kolaylık gösterir, zorluk çıkarmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin,) buyurmuştur.(Buhari, Müslim) “

Rüşvet alan da veren de cehennemdedir.” (Ebu Davut,Tirmizi) “

Kimi bir göreve tayin eder ve ona belli bir ücret verirsek, bundan başka bir şey alamaz. Şayet alırsa hırsız, haindir.”(Ebu Davut,Hakim) “

Müslümanların işlerini üzerine alıp da onlar için çalışmayan ve onların iyiliğini istemeyen, onlarla birlikte cennete giremez.”(Müslim)

Hadisi şeriflerde görüldüğü gibi memurun görevi ağır, sorumluluğu çok büyüktür. Eğer memur görevini layıkıyla yapar, devlet malını iyi korur, iş sahiplerini incitmez, rüşvet ve irtikâptan sakınırsa dünya ve ahirette mutlu olur. Aksi halde hem dünyasını, hem ahiretini kaybeder.

 Memurla vatandaş uyum içinde olmalıdır. Vatandaş, memurdan gü- ler yüz, tatlı dil ve kolaylık beklerken, kendisi de memura karşı nezaketli ve anlayışlı olmasını bilmelidir.

İskilip’te devlet hizmetleri tam bir uyum ve anlayış içinde yürütülmektedir. Tabi ki bunda sayın kaymakamızın şahsiyetli idareciliğinin etkisi büyüktür.

Emniyet, Savcılık, Adliye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Maliye, Sağlık Teşkilatı ve diğer daireler tam bir ahenk içerisinde devlet hizmetini yürütmenin çabası içindedirler.

Hizmetin daha verimli olması için tüm idareci ve memurlarımızın halka daha çok kolaylık göstermelerini, olmayacak işlerinin olur tarafı- nı münasip bir lisanla anlatarak babacan davranışlarda bulunmalarını dilerim.

(Yivlik Köşesi) 1 Mart 1988 / Yıl: 1 / Sayı: 12

Bu yazı 3280 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar