Korsan devlet İsrail'in çirkin yüzünü anlatan kitaplar
Ziya Gündüz

Ziya Gündüz

Korsan devlet İsrail'in çirkin yüzünü anlatan kitaplar

26 Ağustos 2017 - 17:56 - Güncelleme: 27 Kasım 2017 - 18:23

Giriş

Ortadoğu’daki terörün birinci sebebi İsrail’dir. İsrail siyaseti, işgal üzerine kurulmuş bir siyasettir. İsrail, yeryüzündeki bütün insanları köle gibi görmektedir. İsrail’in kurulması fikri Osmanlı döneminde gündeme gelmiş, Osmanlı buna müsaade etmemiştir. Peki, İsrail nasıl kuruldu? Ortadoğu’daki hedefi ve hayalleri nelerdir. Kimler İsrail’i destekliyor. İşte bu ve buna benzer soruların cevabını arayan kitapları sizler için bir araya getirdim.

İsrail Mitler ve Terör / Roger Garaudy / Pınar Yayınları

"Bu kitap bir sapkınlığın tarihidir." Roger Garaudy, Fransa'da yasaklanan ve hiçbir kitabevinin yayınlamadığı, bu nedenle de kendi yayını olarak piyasaya sürdüğü kitabı, İsrail Mitler ve Terör'e yukarıdaki cümleyle başlıyor.

Orijinal adı,"İsrail'i Kuran Efsaneler" olan kitap, Garaudy'nin, şiddet ve savaşların üreticisi sömürgeci zihniyet hakkında yazdığı kitapların üçüncüsü.

ABD uzun yıllardan beri Ortadoğu'da kendi siyasi ve iktisadi çıkarları doğrultusunda, tüm dünya ülkelerini hiçe sayan politikalar yürütüyor. İsrail ise bu bölgede Amerika'nın hem paralı askerliğini yapıyor, hem de Amerika'nın koruması altında, uluslararası kanunları bir kağıt parçası hükmünde değerlendirerek, İslam ülkelerini parçalamaya çalışıyor.

Amerika ve İsrail'in bu ve benzeri politikaları hakkında yazılmış kitaplardan farklı olarak, Garaudy'nin kitabında konunun arka planı gözler önüne serilerek, çeşitli kesimlerin bu konudaki istismarı aydınlatılmış. Kitap da bu konudaki hedefini şu cümleyle özetlemiş: "Temeli itibarıyla böylesine utanç verici olan siyaset, belli bir kamuflajı gerektirir ki benim kitabım da işte bunu ortaya çıkarmayı hedefliyor."

İsrail'in yıllardan beri sürdürdüğü saldırıları ve katliamları dinen haklı göstermeye çalışan bu ideolojik kamuflaj ise İbrani tarihinin ve siyonizmin dayandırıldığı efsanelerden, daha doğrusu bunların sömürgeci bir anlayışla yorumlanmasından oluşmaktadır.

Garaudy bu efsaneleri teolojik efsaneler ve 20'nci yüzyıl efsaneleri olarak iki bölüme ayırmış. Teolojik efsaneler bölümünde "vaad edilmiş toprak efsanesi", "seçkin millet efsanesi", "yeşu (etnik temizlik) efsanesi" gibi efsaneleri ele alıyor ve bunların bilimsel araştırmalarla çeliştiğini, tarihi gerçekler olarak ele alınamayacağını, dini ve tarihi kaynaklara dayanarak anlatıyor. (Ömer Ekşi, Vahdet, Kasım 1996)

Dünyanın Başbelâsı Siyonistler/ Abdullah Uçar

Bu kitapta Yahudilerin nasıl ve neye göre hareket ettiklerini örneklerle anlatmaktadır. Yazar Abdullah Uçar, Allah’ın Hz. Musa(a.s.) ile gönderdiği ‘10 EMİR’ lri nasıl kendi istek ve çıkarlarına göre yeniden değiştirdikleri ve buna dayanarak nasıl soykırım yaptıklarını gözler önüne seriyor. Bu sadist ruhlu insanların dünyaya ve insanlara nasıl baktıklarını, yahudilerin

gözünden bakarak ve dünyanın gözüne soka soka yaptıkları(!) soykırım ve kıyımları gözler önüne sererek anlatmaya çalışıyor. Hepimiz biliyoruz ki dünyanın en zenginleri yahudiler; bankalar, internet sitelerinin çoğu, tefecilik, faiz, şans oyunları ve en önemlisi medya Yahudilerin elinde. İnsanlara istediklerini gösteriyorlar istemediklerini de göstermiyorlar. Yani kısacası dünyanın patronu haline geldiler.

Şimdi Tevrat’ta yer alan bazı babları yazmak istiyorum:

“Tanrı Yahova’nın sana teslim ettiği bütün kavimleri bitireceksin. Gözün onlara acımayacak.” (Tevrat, Tesniye , bab 7 , cümle 16)

“Onların (Yahudi’den başkasının) her şeylerini tamamen yok et ve onlara acıma. Erkekten kadına, cocuktan emzikte olan bebeğe, öküzden koyuna ve deveden eşeğe kadar hepsini öldür. ” (1.samuel , bab 15 , cümle 3.)

İsrail’in Zevali / Esad Temimî / Risale Yayınları

1948 yılından beri dünya ülkeleri, özellikle süper güçler İsrail’i güçlü bir devlet haline getirmek için var güçleriyle çalışmaktalar. Bu meyanda birçok çözümler bulup, nice toplantılar düzenledirler. Fakat Allah’ın işine bakın ki yapılan tüm toplantılar sonuçsuz kalıyor ve kalmağa da mahkûmdur. Yahudiler kendilerine teklif edilen her şeyi reddediyorlardı. Bu, Allah’ın onlara vadettiği güne kadar böyle sürecek ve o gün devletleri günah ve pislikleriyle batacaktır.

İsrail'in Kutsal Terörü / Livia Rokach / Belge Yayınları

İsrail'in ilk Dışişleri Bakanı ve 1953-55 yılları arasındaki Başbakanı Moşe Şaret gün be gün İsrail'in önemli politik kararlarının nasıl alındığını kaydeden özel bir günlük tutmuştu. Uzun süre yayınlanması engellenen günlük, İsrail'in güvenlik aygıtının, David Ben-Gurion, Arik Şaron ve Moşe Dayan gibi kişilerin örtülü askeri operasyonlar, terör eylemleri kanalıyla komşu Arap ülkelerinde nasıl istikrarsızlık yaratmaya çalıştıklarını ve Güney Lübnan, Batı Şeria ve Gazze şeridini yutmak için nasıl komplolar düzenlendiğini sergilemektedir. Şaret'in güncesi ve diğer önemli belgeler, İsrail'e ve onun güvenliğine ilişkin olarak uzun yıllardır yaratılan mitleri sarsmakta.

İsrail’in Doğuşu / Alan R. Taylor / Pınar Yayınları

Bu kitabın amacı, tatbik edilen diplomatik metodoloji üzerinde bilhassa durmak suretiyle, 1897'de Siyonist hareketin kuruluşundan, İsrail'in oluşturulmasına kadar Filistin'de bir yahudi devleti meydana getirmeye yönelik Siyonist çabaların bir tarihçesini sunmaktır. Kitap, özellikle politik bir hareket olarak, Siyonizmin kökenlerini, belirli hedeflerin formüle edilişini ve bu hedeflere ulaşmak için tasarlanmış politikaların uygulanışını konu edinmektedir.

Siyonizm Dosyası/ Roger Garaudy / Pınar Yayınları

"Dokunulmaz" bir meseleyi ele alıyoruz: Siyonizm ve İsrail devleti. Bugün Fransa`da Katolik inancı eleştirilebilir. Marksizm konuşulabilir. Allahsızlık tartışılabilir. Milliyetçilik ele alınabilir. Sovyetler Birliği’nin rejimi yerden yere vurulabilir. Birleşik Amerika veya Güney Afrika’nın yönetim biçimleri suçlanabilir. Yahut anarşi veya monarşi taraflısı görünülebilir.

Bütün bunları yaparken insan, normal bir tartışma veya çekişmenin ötesinde hiçbir rizikoya katlanmak zorunda değildir. Ancak Siyonizm konusu ortaya çıktığında, dünya bir anda değişmektedir. Bu çizgiden sonra düşünen insan, edebiyatı gerilerde bırakır ve "suç-ceza" alanına girer. Fransa’da 29 Temmuz 1881 tarihli bir yasa, bir insanı, bir etnik gruba, bir ırka veya belirli bir dine mensup olduğu için kötülemeyi yasaklamaktadır. Dolayısı ile israil devletinin politikasını veya siyasi Siyonizmi konu edinen bir kişi, mahkeme kapılarında beklemeyi de göze almalıdır. İsrail devletini temelden tenkit etme -dikkat edilsin temelden kelimesini kullandım, cinayet sayılabilecek şu veya bu, tek kalmış olaylar değil- yani siyasi Siyonizm temeli üzerinde kurulmuş bir devletin iç mantığını incelemeye kalkışmak derhal "Nazilikle" suçlanmanın ve neticede ölümle tehdit edilmenin en emin yoludur. Bu araştırmanın yazarı böyle bir olayı bizzat yaşamıştır. Mahkeme takibine uğramış, "Nazilikle" suçlanmış ve ölüm tehdidi almıştır.

Yahudi Hâkimiyeti / Seyyid Abdurrahman er-Rufai / İşaret-Ferşat Yayınları

İslâm mıntıkasında, Yahudiler ve işbirlikçilerinin etkilerinin gittikçe büyümesinin, Müslümanlara bir cezadan başka olmadığından hiçbir şüphemiz yoktur. Müslümanlar, Allah Teâlâ’nın dininden saptıkları için kendilerine bu ceza verilmiştir. Umulur ki, bu belâ karşısında, Müslümanlar uykudan uyanırlar. Hatalarını düzeltir, dinlerine döner, emellerini ıslah eder ve saflarını temizlerler.

Bu kitap:

Dünya basın-yayın organlarında ve uluslararası müesseselerindeki Yahudi nüfuzunu ortaya koymakta ve bu organları kendi planlarına hizmet doğrultusunda nasıl istismar ettiklerini açıklamaktadır.

Ümmet ve Yahudiler /Mustafa Yalçın / İlke Yayıncılık

Bu kitap, tarih boyunca yahudilerin İslam ümmetine yaptıklarını bağlantılar bütünü içinde ele almakta, onların hangi tür entrikalarla ümmetin topraklarını gasbettiklerini özler önüne sermektedir. İslam ümmeti, tüm batıcı laiklerin ve yahudilerin kendi hedeflerine ayarlanmış saatlerini parçalamalıdır ki tarih tevhidi akışına yeniden dönebilsin. Milyarı aşkın toplamıyla İslam dünyasının zaferi, oynanan bütün oyunlar bozulduğu zaman gerçekleşecektir.

ABD'de İsrail Lobisi / Paul Findley / Pınar Yayınları

İsrail Lobisi ile kararlı bir mücadeleye giren Findley, Lobi'ye bağlı kuruluşların o güne kadar sürdürdükleri faaliyetleri, kara listeye alıp sindirdikleri kişileri, neden oldukları çeşitli olayları bütün imkanlarını kullanarak araştırır. Yaklaşık iki yıl süren araştırma ve incelemelerini elinizdeki kitapta toplar. Elinizdeki eser, ABD'deki İsrail Lobisi'nin siyasal, askeri, ekonomik ve kültürel alandaki etkin faaliyetlerini, çalışma yöntemlerini ilginç örnekleri ve belgeleriyle birlikte ortaya koymaktadır.

İsrail Amerika ve Bomba/ Seymour M. Hersh /Beyan Yayınları

Bu kitap, İsrail'in nasıl gizlice bir nükleer güç haline geldiğini anlatmaktadır. Ayrıca, Eisenhower döneminden itibaren üst düzey ABD siyasi ve askeri yetkililerin bu sırrı nasıl paylaşıp tasdik ettiklerini ve kimi zaman isteye dileye göz yumdukların da dile getirmektedir.

Bu kitabı okurken, çoğu ilk kez beyanda bulunan üst düzey Amerikan yetkililerinin neler bildiklerini ve bunları ne zaman öğrendiklerini de tesbit imkânı bulacaksınız. Bu yetkililerin benimle konuşmalarının nedeni, İsrail hükümetine karşı duydukları husumet değildi. Bu insanlar, İsrail`in nükleer silaha sahip olmadığını açıkça ifade eden Amerikan politikasındaki ikiyüzlülüğü gördükleri için konuştular.

Sonuç

Günümüz dünyasında Müslümanların dağınık olması, İsrail’in işini hayli kolaylaştırmaktadır. İsrail gibi eli kanlı bir terör devletini tanımak gerekiyor. Bu kitaplar konuyu en güzel şekilde anlatmış ve delillendirmişlerdir. Daha fazla bilgide mutlaka başka kitaplarda vardır. Düşmanı iyi tanımak için, düşman hakkında sürekli okumak gerekiyor.

Bu yazı 3630 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar