Müfettiş raporu mecliste okundu

Müfettiş raporu mecliste okundu

İskilip Belediyesinde mülkiye müfettişlerince yürütülen inceleme sonucunda hazırlanıp içişleri bakanlığa sunulan raporun sonuç kısmı temmuz ayı belediye meclisinde okundu.

07 Temmuz 2021 - 13:14

İskilip Belediyesinde 5 MHP 4 Ak Parti'li üyenin şikayetleri ve kamu oyuna yaptıkları açıklamaları sonucu başlatılan müfettiş incelemesinin sonuç kısmı Temmuz ayı belediye meclis toplantısında üyelere okundu. Okunan meclis raporunda şöyle denildi.

“Kamu kaynaklarının kullanılması hesap verilebilirliğine dair 5018 sayılı kanun tam olarak belediye tarafından kavranamamış. İlgili personelin vekaleten görevlendirilmesine son verilmeli ve eğitimler verilmelidir. İhtiyaç halinde diğer belediyelerden geçici olarak eğitimli personel sağlanmalıdır. Temel ihale kanununa göre açık ihale yöntemine 2 kez başvurulmuş pazarlık usulü yapılanlara gerekçe belirtilmediği, bazen ödeme durumu negatiflerde olduğu halde alım yapıldığı, 4734 nolu kanuna göre kamu ihale kanununa uygun görüşü alınmadan %10’luk limitin üzerinde harcama yapıldığı anlaşıldığından mali disiplinin sağlanmasına daha özen gösterilmedir.

Geçici görevle personel çalıştırılması nedeniyle kurum kültürü oluşmamış, kurum ve aidiyet duygusu tam olarak yerleşmemiştir. Belediye başkanı tarafından kurumun hedeflerine ortak bir kurumsal hedef anlayışı yaratılmalı, tüm çalışanların bu amaç ve hedefi tanımaları ve anlamalarına yardımcı olunmalı, iş başarısının artırılması için gayret sarfedilmelidir.

Müdürlüklerin tamamının vekaleten yürütüldüğü incelendiğinden kariyer ve liyakat göz önünde bulundurularak görevde yükselme sınavında başarılı olanların atama yapılarak belediyedeki işlerin asaleten atanan kişiler tarafından yürütülmesinin sağlanmalıdır.

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılarla ilgili yapılan çalışmaların yeterli titizlikle yürütülmediği, yıkım kararlarının uygulanmadığı, imar kirliliğine neden olunasının Türk Ceza Kanununa göre suç olduğu ve bu tür binalar hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğin imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından bilinmediği, belediyenin en temel fonksiyonlarından birisi olan imar konusuna gerekli önemin verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

İlçedeki yapıların kent merkezinde sıkışmış gibi olduğu İskilip’in sahip olduğu kültürel yapının yeni yapılar arasında kaybolmaya yüz tuttuğu, trafik sorununun yaşandığı, yeterince otopark ve çocuk pakının bulunmadığı, yeni cazibe ve gelişme alanları yapılması gerekirken bu duruma riayet edilmediği, örneğin yeni ilçe devlet hastanesinin sıkışık kent merkezinde konuşlandırıldığı gözlemlenmiştir. Tarihi tokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli tedbirler zaman geciktirilmeden alınmalı, ilçe merkezinin sıkışık durumunun rahatlaması için kısa orta ve uzun vadeli çalışmalar planlanmalıdır.

Covid 19 pandemisi ile birlikte gelirlerin yeteri kadar tahsil edilemediği bilinmekle birlikte gelirlerin neden azaldığı ile ilgili konular analiz edilerek tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılmasına yönelik tedbirler ihmal edilmemelidir.

İşyerleri üzerindeki denetim liderliği yaptırım uygulama yetkisinin yeterince uygulanmadığı tespit edilmiştir. İlçede zabıta trafik birimine de ihtiyaç duyulduğu göz önünde bulundurularak zabıta biriminde güçlendirilme yapılarak toplum ve çevre sağlığı açısından denetimlerin etkinleştirilmesi sağlanmalıdır.

Belediyenin anayasanın 127. Maddesine göre hizmet etmek için kurulduğu unutulmamalı, belediye bünyesinde sahip ya da ortak olunmaksızın bir işletme olamayacağı bilinmeli belediyenin tasarrufu altında bulunan her türlü mali kaynağın kamu sermayeli bankalarda muhafaza edilme zorunluluğu bulunduğu hususu gözden uzak bulundurulmamalıdır.

Belediyenin, belediye başkanı ya da bu iş için görevlendirilen bir komisyon tarafından denetlenmediği gözlenmiştir.

Belediye başkanı sorumluluğu altındaki kaynakların etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamaktan kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali ve kontrol sisteminin işleyişinin izlenmesi ve kanunun Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden meclise karşı sorumlu olduğu bilinerek denetim görev ve yetkisinin aksatılmadan yerine getirilmesi sağlanmalı aksi halde sorumlu olacağı bilinmelidir.

Belediye teşkilat yönetmeliğinin yeterli titizlikle hazırlanmadığı yönetmelikte marangozhane, düğün salonu, aşhane, mezbaha gibi belediye birimleri hakkında gerekli düzenleme bulunmadığı incelenmiştir. Belediye bünyesinde faaliyet icra eden her birim ve birim sorumlularına ilişkin görev yetki ve sorumlulukların hiçbir duraksamaya meydan verilmeyecek netlikte belirlenerek yayınlanması sağlanmalıdır.

İş bu özel teftiş raporunun tahlille sonuçlandırılmasında İç İşleri bakanlığı makamın 18.04.2011 tarih ve 2426 sayılı oluru ile yürürlüğe giren mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesi takibi ve sonuçlandırılması hakkındaki yönerge hükümlerinde belirtilen esas ve hükümlere göre hareket edilmelidir.

GÖREV VE SONUÇ

Teftişe tabi dönem içinde İskilip belediye başkanlığı görevi Ali Sülük tarafından yürütülmüştür. Personel imar ihale iş ve işlemleri başta olmak üzere 01.04 2019 tarihinden itibaren İskilip Belediye Başkanlığınca tesis edilen tüm idare iş ve işlemlerin müfettişliğimce gerçekleştirilen özel teftişi sonucunda örnek olarak düzenlenen bu özel teftiş raporunun elektronik ortamda da iç işleri bakanlığına sunulmuştur.”

Bu haber 3676 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İskilip'te
İskilip'te "Afet Bilinci" eğitimi düzenlendi
Semerciler arastasında tarihi gün
Semerciler arastasında tarihi gün