İskilip nereye gidiyor? Biz hangi yöne bakıyoruz?

İskilip nereye gidiyor? Biz hangi yöne bakıyoruz?

2018 bütçe görüşmelerinde İskilip'te hangi yatırıma ne kadar ödenek ayrılıyor? Bilginiz var mı? Çorum yolu ve Tosya yolu neden yapılmıyor? Her yıl küçülüyoruz. Erimenin önü alınabilecek mi?

14 Kasım 2017 - 09:36 - Güncelleme: 14 Kasım 2017 - 16:43

TÜİK verilerine göre İskilip'in nüfusu böyle devam ederse 2023 yılınına geldiğinde 15 binin altına düşüyor. Başka çalışmalara göre ise 2023'te İskilip nüfusunun 12 binlere kadar inebileceği yönünde. Ülke nüfusu artarken İskilip nüfusunun bu kadar hızlı düşüsünün birinci nedeni göçe neden olacak şekilde yaşanan istihdam sorunu. Bununla birlikte İskilip'te yaşam kalitesinin her geçen gün düşmesi. 

Tosya-Çorum ve Çankırı yolları        

İskilip'te yaşam kalitesinin düşmesinin nedenleri arasında kolay ve sağlıklı yollardan ulaşımın sağlanamamasıda gösteriliyor. İskilip'in Tosya'ya dolayısıyla Kastamonu'ya yakınlaşması ve İstanbul'a ek güzergah oluşturması bakımından 100 yıldır İskilip'in gündeminde olan Tosya yolu birinci öncelik olarak karşımıza çıkıyor.

  Kırkdilim'e müthiş ödenek! 450 milyon!     

1999 yılında temeli atılan İstanbul bağlantılı İskilip - Tosya yolunun 18 yılda sadece 10 km'si yapılırken, Alaca'nın yolları otoban oldu. Sungurlu kardeniz yolu üzerinde olmasının doğal avantajı ile yol sorunu yaşamıyor. Devlete büyük maliyetler getiren ve rantabl olmayan Kırkdilim yolunda üçüncü kez ısrar ediliyor olmasının buna karşın İstanbul bağlantısı için İskilip - Tosya yolunun 18 yıldır bitirilmemesinin nedenlerini İskiliplilerin bir kaç kez sorgulaması gerekir. Önceki yıl bitmesi gereken Çorum yolunun yarım bırakılarak iptale gidilmesinin sorgulanması gerekir. 

 Çankırı yoluna Feridun Bilgin sahip çıktı    

Emekli olan Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Feridun Bilgin, Kulalı'nın babasına okutulan mevlide katıldıktan sonra Atıf Hoca'nın kabri başında Çankırı yolunu programa aldıracağı sözünü vermişti. Sözünü tutan Feridun Bilgin'e teşekkür ederiz. İskilip Çankırı yolunun programa alınmasından hemen sonra İskilip'i by-pass edecek şekilde Çorum'u Çankırı'ya bağlayacak alternatif güzergah yapılacak 32. km'lik Sungurlu - Kızılırmak - Çankırı yolunun açıklanması ilginç olmuştu.

   İskilipliler İskilipli gibi davransınlar!        

İskilip adına siyaset yapanlar, sivil toplum kuruluşlarını yönetenler, bürokraside olanlar her kim nerde ise koltuklarından korkmasınlar ve İskilipli gibi davransınlar. 

 Külliyeye heyet için ilk toplantı Ankara'da yapılacak 

15 yıldır kamu yatırımlarında Çorum özelindeki adil olmayan paylaşımın izah edilmesine ihtiyaç var. Güneyinde Kızılırmak, merkezinde tarihi doku kuzeyinde dağlar ve yayları olan 1000 yıllık geçmişi bulunan, Akşemsedidin, Ebussuud Efendi, Sunullah Efendi, Atıf Hoca gibi şahsiyet değerleri olan bir şehrin bu kadar geri kalmasını ve yatrımlarla beslenememesini dilimizin döndüğünde derdimizi Sayın Cumhurbaşkanına 1 yıl içerisinde alınabilecek randevu ile anlatacak heyetin ilk toplandısı bu ay Ankara'da yapılacak. 15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan aşkını her seçim döneminde sandığa yansıtan İskilip'in Çorum siyasetçileri tarafından görmezden gelinmesini Sayın Erdoğan'a anlatacağız.

Bolu İskilipliler derneği önemli bir işaret fişeği attı. 
Arkalarından gideğiz!

Üzerine ölü toprağı atılmış gibi yıllardır tepkisiz ve sahipsiz bekleyen İskilip'te Bolu İskilipliler derneğinin Tosya yolu için Ulaştırma bakan yardımcısını alarak İskilip'e getirmesi diğer dernek ve kuruluşlar için işaret fişeğidir. İskilip'in Sesi somut adımlar atan Bolu İskilililer Derneğini desteklemeye devam edecektir.

  RECEP ÇATMA 2014'TE BURSA'LI GAZETECİLERE KONUŞMUŞTU     

TÜİK tarafından yayınlanan Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075 verilerine göre;

Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik politika üretme noktasında büyük önem arz etmektedir. Mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus yapısı hakkında kestirimlerde bulunulması daha sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar. Nüfus projeksiyonlarının bir tahmin değil, mevcut nüfus eğilimlerinin devam etmesi veya benzer süreçleri daha önce yaşamış ülkelerin eğilimlerinin analiz edilerek bu eğilimlerin yansıtılması durumunda nüfusun gidişatını gösteren bir uygulama olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Sonuncusu 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ve 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre yapılan nüfus projeksiyonları, kayıt sistemlerinden elde edilen doğum ve ölüm verilerinde meydana gelen gelişmeler ve ADNKS’den elde edilen göç istatistikleri serisi oluşması ve ulusal ve uluslararası ihtiyaçları karşılamak amacıyla güncellenmiştir. Projeksiyonlara ilişkin çalışma, ilgili üniversite ve kurumlardan katılımcıların da içerisinde bulunduğu bir çalışma grubu tarafından yürütülmüştür.

2012 yılı ADNKS sonuçları baz alınarak yapılan nüfus projeksiyonları, Türkiye toplamı ve 81 il için üretilmiştir. Türkiye için tek yaşlarda 2075 yılına kadar projeksiyon yapılmıştır. Ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan il projeksiyonları ilk kez resmi düzeyde üretilmiş olup, bu haber bülteni ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Tüm illerin 2013-2023 yılları arasındaki nüfus değişimleri, mevcut nüfus olaylarının eğilimleri analiz edilerek projekte edilmiş ve tüm iller için nüfus projeksiyonları üretilmiştir. Ayrıca, farklı doğurganlık düzeylerine göre nüfus projeksiyonları da yapılmıştır. Söz konusu çalışmanın ayrıntıları haber bülteni tablolarında yer almaktadır.

Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 247 088 kişi olması beklenmektedir

Türkiye nüfusu 2023 yılında 84 247 088 kişi olacaktır. Nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek değerini 93 475 575 kişi ile bu yılda alacaktır. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan nüfusun 2075 yılında 89 172 088 kişi olması beklenmektedir.

Türkiye nüfusu, 2013-2075Türkiye nüfusunda yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %10,2’ye yükselecektir

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. 2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı %7,5’tir. 2023 yılına gelindiğinde bu nüfus 8,6 milyon kişiye, oranı ise %10,2’ye yükselecektir. 

2023 yılında Türkiye nüfusunun yarısı 34 yaşın üzerinde olacaktır

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2012’de 30,1 iken 2023’te ise 34’e çıkacaktır. 2012 yılında erkeklerde 29,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 33,3’e ulaşacaktır. Kadınlarda ise 2012 yılında 30,6 olan ortanca yaş, 2023’te 34,6 olacaktır.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2050’de 42,9 ve 2075’te 47,4 olacaktır. Erkeklerde 2050’de 41,8 olacak olan ortanca yaş 2075’te 46’ya ulaşacaktır. Kadınlarda 2050’de 44’e ve 2075’te 48,7’ye ulaşacaktır.

Ortanca yaş, 2012-2075İstanbul’un nüfusu 2023 yılında 16,6 milyon olacaktır

2023‘te, 2012 ADNKS sonuçlarına kıyasla 60 ilin nüfusu artarken 21 ilin nüfusu azalacaktır. Nüfusu en fazla olan dört ilin sıralamasında bir değişiklik olmayacaktır. Ankara’nın nüfusu 5,9 milyona yükselirken İzmir’in nüfusu 4,4 milyon, Bursa’nın nüfusu 3,1 milyon olacaktır. 2012’de en büyük beşinci il olan Adana’nın yerini 2,6 milyonluk nüfusu ile Antalya alacaktır.

2012 yılında nüfusu en büyük ilk 10 il      2023 yılında nüfusu en büyük ilk 10 il Sinop, 2023 yılında da ortanca yaşı en yüksek il olacaktır 

2023 yılında ortanca yaşı en yüksek olan Sinop (44,4) ilini, 42,9’luk ortanca yaş değeri ile Çorum izleyecektir. En düşük ortanca yaş, 2012 yılında Şırnak’ta (18,5) iken, 2023 yılında 20,8’lik değeri ile Şanlıurfa’da olacaktır. 

 Ortanca yaşın en yüksek olduğu 5 il, 2012-2023Şanlıurfa, 2023’te %38,6 ile çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il olacaktır

2012’de çocuk nüfus (0-14 yaş grubu) oranının en yüksek olduğu il Şırnak’tır (%42). Şırnak’ı %41,5 ile Şanlıurfa takip etmektedir. 2023’te Şanlıurfa çocuk nüfusun en yüksek olduğu il olacaktır. Şanlıurfa’nın ardından %35,2 ile Ağrı gelecektir.

0-14 çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 5 il, 2012-20232075’te yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %27,7 olacaktır

2023’te 8,6 milyon olan yaşlı nüfus (65 ve üzeri yaştakiler) 2050’de 19,5 milyona, 2075’te ise 24,7 milyona çıkacaktır. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2023’te %10,2’ye 2050’de %20,8’e, 2075’te %27,7’ye yükselecektir. 

Nüfus piramidi, 2013-2050                              Nüfus piramidi, 2013-20752050’de ortalama çocuk sayısı kadın başına 2,5 olursa, 2075’te toplam nüfus 119 milyon olacaktır

Türkiye 2050 yılında kadın başına ortalama 2,5 çocuğa ulaşırsa, 2075 yılında nüfusu 119 milyon olacaktır.

Türkiye’nin doğurganlık hızında yaşanacak değişimin nüfus büyüklüğüne, yaş yapısına ve diğer demografik süreçlere etkisi temel projeksiyon senaryosu (Senaryo 1) haricinde 2 farklı senaryo ile incelenmiştir. Bu senaryolar arasındaki temel farklılık yıllar itibariyle kadın başına düşen ortalama çocuk sayısındaki değişimdir. Bu senaryolar:

Senaryo 1 (Temel Senaryo): Toplam doğurganlık hızının doğal akışı içinde azalıp 2050 yılında 1,65’e düştüğü ve 2050 yılından sonra artışa geçip 2075 yılında 1,85’e ulaştığı doğurganlık senaryosu. 

Senaryo 2: Toplam doğurganlık hızının, 2020 yılında 2,11’e, 2050 yılında 2,5’e ulaşacağını ve 2075 yılına kadar sabit kalacağını varsayan kademeli artan doğurganlık senaryosu. 

Senaryo 3: Toplam doğurganlık hızının 2050 yılına kadar kademeli olarak 3’e ulaşacağını ve 2075 yılına kadar sabit kalacağını varsayan artan doğurganlık senaryosu. 

Toplam doğurganlık hızı, Türkiye, 1976-2075Farklı doğurganlık düzeylerine göre nüfus ve yaşlı nüfus oranıTürkiye nüfusu, Dünya ülkeleri arasında 2075 yılında 24. sıraya düşecektir

Birleşmiş Milletler’in 2012 yılı nüfus projeksiyonlarına göre dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 52 milyon kişidir. 2012 yılında Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1,1’ini oluşturan Türkiye, nüfus bakımından dünyanın en büyük 18. ülkesidir.

2050 yılında Dünya nüfusu 9 milyar 306 milyon kişi olurken, temel nüfus projeksiyon senaryosuna göre Türkiye 20. sıraya gerileyecektir. 2075 yılına gelindiğinde Dünya nüfusu 9 milyar 905 milyon kişiye yükselecek, Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise 24 olarak değişecektir.

Bu haber 11979 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Tepki göster
    4 yıl önce
    Kıymetli hemşehrilerim kendi işimizi kendimiz yapacağız. Saraya tepki mesajları gönderim reisin duyması için çok çaba göstermeliyiz haftada bir mektup göndersek reis ne oluyor der hastanesi bitmedi yeniçeri mah cami bitmedi yatırım? Hizmet?TEPKİNİ GÖSTER TEPKİNİ
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kızılırmak'ta boğularak can verdi
Kızılırmak'ta boğularak can verdi
Ankara İskilipliler Derneği Genel Kurulu yapıldı
Ankara İskilipliler Derneği Genel Kurulu yapıldı