İskilip’e ayrılan 2022-2023 ödeneği 100 milyon

İskilip'e ayrılan 2022-2023 ödeneği 100 milyon

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi, İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı 6 Aralık 2022 Salı günü saat 14'00'te Ak Parti İlçe Teşkilat binasında basın toplantısı düzenledi. Basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının yanısıra AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya'da katıldı.

06 Aralık 2022 - 17:03

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi, İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı 6 Aralık 2022 Salı günü saat 14'00'te Ak Parti İlçe Teşkilat binasında basın toplantısı düzenledi. Basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının yanısıra AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya'da katıldı. Fehmi Yağlı yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
 

"Çorum İl Genel Meclisi Çorum İl özel İdaresine ait 2022 yılı bütçe harcamaları ve 2023 yılı genel bütçe çalışmalarını tamamlamış olup İlçemiz için ayrılan bütçe payları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla siz kıymetli yerel basın mensubu arkadaşlarımızı davet etmiş bulunmaktayız. Katılımlarınız için teşekkürlerimizi sunarken İl Özel İdare bütçesinin İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerin aracılığı ile İskilipli hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunarak bilgilendirme sunumuma başlamak istiyorum.

                    KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE 13 MİLYON ÖDENEK
         Çorum İl Genel Meclisi bütçe çalışmalarının sonucunda İskilip ilçesi olarak 2022 yılında harcanan; Başkanlığını Kaymakamlık Makamının yaptığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri ve İl Özel idare memurlarının birlikte belirleyip karar verdiği aciliyet ve ihtiyaç önceliğine göre önceden tespit edilen köylerimizin altyapı hizmetlerine yönelik olmak üzere Köydes bütçesinden 10 milyonun üzerinde, genel bütçeden de 3 milyon lira olmak üzere toplam 13 milyon liralık tahsisat yapılarak harcama yapılmıştır. (Rakamların küsüratları dikkate alınmamıştır.)
        
                REDİF KIŞLASI VE EVLİK KÖYÜ İÇİN 6 MİLYON TL ÖDENEK TAHSİSİ
         2023 yılı içerisinde harcanmak üzere 2022 yılı ek bütçesinden ayrıca:
         – Redif Kışlası restorasyonu için 5 milyon lira;
         – Evlik türbesi çevre düzenlemesi ve çilehanesi restorasyonu için 1 Milyon lira
olmak üzere toplam 6 Milyon lira ödenek tahsisi sağlanmıştır.

                 KÖYDES BÜTÇESİ İÇİN DE 10 MİLYON ÖDENEK BEKLENTİMİZ VAR
         2023 yılı bütçesine yine yukarıda bahsettiğimiz kurullar marifetiyle aciliyet ve ihtiyaç önceliğine göre önceden belirlenen köylerimizin altyapı hizmetlerinde harcanmak üzere 9 Milyon lira ödenek tahsisatı yapılmış olup ayrıca yıl içerisinde gelecek olan köydes bütçesi için de 10 Milyon lira gibi ödenek beklentimiz bulunmaktadır. Yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden beklentimiz olan 10 milyon ödenek tahsisatı gerçekleştiği takdirde 2023 yılında Köylerimize yapılacak yatırım harcamalarının toplam tutarı 19 Milyon lirayı bulacaktır.
                ÖZEL İDAREDEN MİLLİ EĞİTİME 55 MİLYON LİRA ÖDENEK
    2022 ve 2023 yıllarında harcanan ve harcanmak üzere İlçemiz Milli Eğitim okul binaları tadilat ve yenileme projelerine İl Özel İdare bütçesinden yaklaşık 55 milyon lira ödenek tahsisatı sağlanmıştır. Ayrıca İskilip Ziraat Odası Başkanlığınca yapılacak olan DOKAP destekli Sebze Meyve Kurutma tesis projesi için de 1 Milyon lira ödenek tahsisatı yapılmıştır.


         2022 Yılı içerisinde:
         Uldere mevkiindeki ekilebilir bahçeleri yazın bir nebzede olsa susuzluktan kurtulabileceğini düşünerek Doğangir gölet savağı kapağını yaptırarak hizmete sunduk.


         Aluç, Doğangir, Örübağ,Musular, Çukurköy, İkikise-Dereseki, Karaburun, İbik, Kavak Köylerimizin köy yollarında ıslah ve kumlama çalışması yapılmıştır.
         Harun Köyü mezarlık yolu, Kavak, Karagöz, Ahmetçe, Doğangir, Örübağ, Seyirçayı mezarlık yolu, Seyirçayı şehit mezarı yolu, Seyirçayı Demirciler Mh. Mezarlık yolu, Seyirçayı okçular mahallesi yolu, Ağcasu mezarlık yolu, Karaburun, İbik, Aluç, ve Seki Köylerimizin Köy içi çalışmaları yapılmıştır.
         Sarıkavak Köyü İçmesuyu kanal güzergahının açılmasında ve Çatkara tarımsal sulama çalışmasında iş makinalarıyla destek verilmiştir.
         İkipınar Köyü heyalan temizliği, Çavuşoğlu Köyü heyalan temizliği, Dereseki köy konağı yerinin kazılması, Evlik Köyü içme suyu kanal açılması ve köy konağı yerinin hafriyat çalışması, Hallı Köyü heyelan dolgusu, Çomu Köyü içme suyu kanal açılması, Çetmi Köyü içme suyu kanal açılması, A.Şeyhler Köyü içme suyu kanal çalışması yapılmıştır.
         Aluç Köyü duvar dolgusu, Ağcasu heyelan dolgusu, Doğangir menfez dolgusu çalışmaları yapılmıştır.
         İlçemize yönelik yapılan ve yapılacak olan bu yatırım ve hizmetlerin sağlanmasında Başta Muhterem insan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İlçe Başkanımıza, İl başkanımıza, Milletvekillerimize ve Valimize huzurlarınızda ilçemiz adına teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.

         Saygıdeğer Basın Mensupları ve Bizleri izleyen Muhterem Hemşehrilerim,
         Dünyada küresel ekonomik düzenin bozulması ve her ülkenin kendi başının çaresine baktığı bir süreçte, küresel ekonomik düzenin dünya ülkeleri arasında son derece haksız ve sadece kendi menfaatlerini düşünen Avrupa ve ABD ülkelerinin dayatmak istediği ülkemiz lehine olmayan politikalarını elinin tersiyle geri çevirme cesareti ve maharetini gösteren, geçmişte devlet gücünü bu milletin aleyhine, ecnebilerin lehine kullanan bir takım vesayet odaklarının varlığını canı pahasına
ortadan kaldıran Muhterem İnsan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar da muktedir maharetli liderlik vizyonu sayesinde “Biz bize yeteriz Türkiye” heyecanı ve inancıyla hem milletimize hemde kısmen insanlığa sunduğu katkının İlçemize yansımasında da tahsis edilen kısmen 2022 de harcanan, kısmen de 2023 yılında harcanacak olan toplam 100 Milyon liraya yakın ödeneklere baktığımızda bizlerde ilçe bazında bizzat yaşayarak hissetmekteyiz.


         Kıymetli Basın Mensupları, Muhterem Hemşehrilerim,
         İslamiyet öncesi ve sonrası tarihteki geçmişimize baktığımızda Türk Milleti olarak devlet-i ebed müddet özelliğimiz zaman zaman inkıtaya uğrasada sürekliliğinde ki maharetin devletin kendisinden olmadığını, yöneten liderinden kaynaklandığını şu yirmi yıllık Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ki iktidar ile geçmiş yıllarda yaşadığımız iktidarlarla kıyasladığımızda bizzat yaşayarak gören bir nesiliz. Bir takım küresel karanlık odaklar Türk Devletinin gücünü; kontrol edebilecekleri içimizde ki basiretsiz siyasi figüranların eline geçmesi için geçmişte devletin kifayetsiz siyasetin elinde oyuncak olduğunu yaşamamış olan 20 ila 30 yaş arası nesilin bir kısmını yalan yanlış vaadlerle kandırmanın uğraşısını vermekte olduklarını görmekteyiz. İnşallah başaramayacaklardır.

         Türk Milletinin tarihte sahip olduğu devletleri, devleti yöneten marifetli, gayretli, cesur yürekli liderleri sayesinde tarihe şan vermek suretiyle bugünlere kadar süregelmiştir.
         Devlet-i ebed müddet anlayışıyla içimizden öyle yiğitler çıkmıştır ki Metehan'dan Bilge Kağan'a; Alpaslan'dan; Kılıçarslan'a; Fatih Sultan Mehmet Han'dan Mustafa Kemal Paşaya kadar nice gözü kara yiğit liderler kendi ülkelerine can, tarihe şan ve dünyaya nizam vermişlerdir. Kritik zaman dilimlerinde canları pahasına liderlik yapmak suretiyle devlet-i ebed müddet bayrağı surlardan hiç inmemiştir.
         Merhum Kemal Atatürk'ün başlattığı Cumhuriyet döneminin bugünkü Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan son yirmi yıldır millet çoğunluğunun gönüllerini fethetmiş, onlardan aldığı devlet yetkisini milletimizin geneline hizmet ve eser sunarak hukümet etmiştir.
Ne tevafuktur ki dünya yine bir çağın kapanışı ve yeni bir çağın açılış sürecine girmiştir. Bu
sürecin doğurduğu küresel krizlerin girdabında bir çok ülkeler ve milletler çaresizliğe düşmüşlerdir.
Gelişmiş batılı ülkeler dahi sarsıntı geçirmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde ki hükumetimiz dünyanın düşeceği bu girdabı öncesinde görerek tedbirlerini almak için her türlü ulusal ve Uluslararası politik riskleri göze almak suretiyle süreci en az zayiat ve zararla geçirmenin mücadelesini ve gayretini göstermiştir. Maharetli liderliği sayesinde Türk ve İslam alemini bir kulvarda buluşturmak suretiyle güç birliği yapmayı başarmıştır. Zihinlerine kin ve nefret tohumları saçılan bazı kesimlerin Cumhurbaşkanımızın şahsına ve ailesine yönelik olarak dedikodu ve iftiradan ibaret yalan yanlış propagandaların sürdürüldüğünü ve bu dezerformasyonların bazı muhalefet parti yönetici kademesinde de nevşü nema bulduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu tip bir zihniyeti ve muhalefeti şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ittifakında, milli şuurla buluşmayı ve kaynaşmayı umuyor, ümit ediyoruz.
         Davetimize icabet eden siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor bizleri izleyen ve izleyecek olan kıymetli hemşerilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz."

Bu haber 1405 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İskilip'te
İskilip'te "Afet Bilinci" eğitimi düzenlendi
Semerciler arastasında tarihi gün
Semerciler arastasında tarihi gün