Türkiye’de işverenler, 2017 birinci çeyreğinde istihdam...

Türkiye'de işverenler, 2017 birinci çeyreğinde istihdam beklentileri konusunda daha temkinli

Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre Türkiye'nin Net İstihdam Görünümü, bir önceki çeyreğe göre pek bir değişim göstermiyor ve +%10 seviyesinde kalıyor.  Ancak geçen senenin aynı dönemine gore %6 oranında düşüyor. Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri sektörü önümüzdeki üç ayda istihdam beklentilerinin en yüksek olduğu sektör olarak öne çıkarken, Ulaşım Depolama ve İletişim Sektörü, araştırmanın başladığı 6 yıldan beri en düşük ve ilk negatif Net İstihdam Görünümünü bildiriyor.

22 Aralık 2016 - 09:50

2017 yılının ilk çeyreğinde istihdam pazarı faaliyetlerine ilişkin tahminlerde bulunmak üzere Türkiye'de 1.002 işverenle görüşmeler gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki işverenler istihdam hızının Ocak-Mart döneminde ılımlı bir seyir izlemesini ve önceki çeyreğe göre değişim kaydetmemesini bekliyor. İşverenlerin %14'ü istihdamda artış beklerken, %9'u azalma öngörüyor ve %75'i de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.
 
Verilerin mevsimsel dalgalanmalara izin verecek şekilde ayarlanmasının ardından Görünüm +%10'ü gösteriyor. Önceki çeyreğe göre değişiklik göstermeyen işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 puan geriliyor. 10 sektörün 9'unda ve beş coğrafi bölgenin hepsinde işverenler gelecek çeyrekte istihdam seviyelerinde artış öngörüyor. Beş sektörün ve dört bölgenin istihdam beklentileri 2016'nın dördüncü çeyreğine göre daha yüksek. Ancak dokuz sektörden ve beş bölgeden gelen istihdam beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğu için, genel görünüm geçen yılın aynı dönemine göre daha zayıf.
 
Önceki çeyreğe göre, işletme ölçeği kategorilerinin dördünde de istihdam seviyesinde artışlar bekleniyor. Büyük ölçekli işverenler yüzde 5 puan iyileşme bildirirken (+%20) Orta ölçekli işverenler için görünümde yüzde 5 puan düşüş bildiriliyor (+%9). Küçük ölçekli işveren kategorilerinde işe alım beklentileri görece istikrarlı görünürken (+%7) Mikro ölçekli işletmelerin işe alım planlarında değişiklik öngörülmüyor (+%3). Yeni Görünüm üzerine yorumda bulunan Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu şunları söyledi: “2017'nin Türkiye için ekonomik açıdan oldukça temkinli bir yıl olacağı ortada. Böyle bir ortamda yeni çalışanlar işe almak, genelde yalnızca büyük ölçekli işletmelerin göze alabileceği bir adım olacaktır. Bu nedenle, önümüzdeki çeyrekte yalnızca büyük ölçekli işverenlerin beklenen istihdam oranını yakalayacaklarını düşünüyorum. Orta, küçük ve mikro ölçekli işletmeler istihdam artışı planlarken çok daha temkinli olacak ve karara varmadan önce 2017'de bizi bekleyen gelişmeleri görmeyi bekleyeceklerdir.”
 
En yüksek isithdam beklentisi Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri sektöründe
11 sektörün dokuzunda işverenler 2017 yılı 1. çeyreğinde istihdam seviyelerinde artış öngörüyor. En güçlü işe alım beklentileri Net İstihdam Görünümü +%16 seviyesinde olan Elektrik, Gaz ve Su sektöründe ifade ediliyor. Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu bu durumu şöyle yorumluyor: “Enerji piyasalarında yapılan düzenlemeler, özel dağıtım şirketlerinin artık abonelere daha fazla ve etkin bir şekilde dokunabilmesini sağladı. Bu değişiklikle enerji dağıtım şirketlerinin saha satış kadrolarına duyduğu ihtiyaç arttı ve böylece Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri sektöründeki istihdam beklentisinde önemli bir artış yaşandı.”
 
Net İstihdam Görünümleri +%13 seviyesinde olan İnşaat sektörü ile Finans, Sigortacılık, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe istikrarlı bir işe alım etkinliği beklenirken, Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe işe alım eğilimi +%12 olarak bildiriliyor. Üretim sektöründe +%10'luk kayda değer bir işe alım planı bildirilirken, Madencilik sektöründe işverenlerin +%11'lik işe alım planları ihtiyatlı bir iyimserliği yansıtıyor. Bununla birlikte, Ulaşım, Depolama ve İletişim sektöründeki işverenler -%3'lük bir görünüm bildirirken, Restoran ve Otel sektöründe işverenler, %0'lık görünümle işe alım beklentilerinin değişmediğini bildiriyor.
 
Önceki çeyreğe kıyasla işe alım planları 11 sektörün beşinde zayıflıyor. Ulaştırma, Depolama ve İletişim sektöründe yüzde 15 puanlık dikkate değer bir düşüş bildirilirken Kamu ve Sosyal Hizmetler sektöründe işverenler yüzde 5 puanlık bir azalma bildiriyor. Ancak en kayda değer olanları sırasıyla yüzde 7 ve 5 puan olmak üzere Elektrik, Gaz ve Su ile Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde işe alım eğilimleri güçleniyor.
 
2016'nın 1. çeyreğine kıyasla işe alım beklentileri 11 sektörün dokuzunda zayıflıyor. İlaç ve Üretim sektörlerinde işe alım beklentileri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11 puanlık düşüş gösterirken Ulaştırma, Depo ve İletişim sektörlerinde işverenler yüzde 21 puanlık keskin bir düşüş bildiriyor. Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işe alım beklentileri yüzde 8 puan zayıflarken, Kamu ve Sosyal Hizmetler sektöründe yüzde 7 puanlık bir düşüş bildiriliyor. Bu arada, Madencilik sektöründeki işverenler yüzde 7 puanlık bir artış ile işe alım planlarının daha güçlü olduğunu ifade ediyor.
 

  Net İstihdam Görünümü (%)
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +12
İnşaat +13
Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri +16
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +13
Üretim +10
Madencilik +11
Kamu ve Sosyal Hizmetler +8
Restoran ve Otelcilik 0
Ulaştırma, Depolama ve İletişim -3
Toptan ve Perakende Ticaret +9
İlaç +6

 
  
Birinci çeyreğin en yüksek istihdam beklentisi İç Anadolu ve Marmara'daki işverenlerde
Önümüzdeki üç aylık dönemde, beş bölgenin tamamında istihdam seviyesinde artış öngörüyor. En güçlü istihdam piyasası, Net İstihdam Görünümü +%12 seviyesinde olan İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde tahmin ediliyor. Ege'de genel görünüm +%9 iken Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ise sırasıyla +%2 ve +%6'lık bir işe alım faaliyeti bekleniyor.
 
Önceki çeyrekle kıyaslandığında, Akdeniz'de işverenler yüzde 4 puanlık artış bildiriyor. Ancak üç bölgedeki (Ege, Karadeniz ve İç Anadolu) işverenler yüzde 2 puanlık bir düşüş bildiriyor. Bu arada işe alım planları Marmara'da görece istikrarlı görünüyor.
 
İşe alım beklentileri önceki yılın aynı dönemine göre beş bölgede azalıyor. Özellikle Karadeniz bölgesindeki işverenler yüzde 12 puanlık belirgin bir azalma ifade ediyor. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde işverenler, yüzde 4 puanlık bir düşüş bildirilirken, Ege ve Marmara bölgelerinin her ikisinde de işverenler yüzde 8 puan düşüş bildiriyor.
 

  Net İstihdam Görünümü (%)
MARMARA +12
İÇ ANADOLU +12
KARADENİZ +2
EGE +9
AKDENİZ +6

 

 
En olumlu beklentiler büyük ölçekli işletmelerde
Önümüzdeki çeyrekte işletme ölçeği kategorilerinin dördünde de istihdam seviyesinde artışlar bekleniyor. En güçlü istihdam piyasası büyük ölçekli işletmelerdeki işverenlerin +%20 Net İstihdam Görünümü ile bu alanda beklenirken orta ve küçük işletmelerdeki Net İstihdam Görünümü sırasıyla +%9 ve +%7 seviyelerinde kalıyor. En ihtiyatlı görünüm, +%3 ile mikro işverenler tarafından bildiriliyor.
 
Önceki çeyreğe göre büyük ölçekli işverenler yüzde 5 puan iyileşme bildirirken orta ölçekli işverenler için görünümde yüzde 5 puan düşüş bildiriliyor. Küçük ölçekli işveren kategorilerinde işe alım beklentileri görece istikrarlı görünürken mikro ölçekli işletmelerin işe alım planlarında değişiklik öngörülmüyor.
 
Önceki yılın aynı dönemine göre, tüm ölçek kategorilerinde Görünüm zayıflarken, en keskin düşüş yüzde 11 puanla orta ölçekli işletmelerde görülüyor. Küçük ölçekli işverenler yüzde 7 puan düşüş bildirirken mikro ve büyük ölçekli işverenler için görünümler yüzde 5 puan zayıflıyor.
 
Ocak-Mart döneminde 43 ülke ve bölgenin 40'ında istihdam artışı bekleniyor
ManpowerGroup tarafından yapılan araştırma kapsamında yaklaşık 59.000 işverenle yapılan görüşmeler, dünya genelindeki iş arayanların 2017 yılı ilk üç ayında bazı fırsatlar yakalayabileceğini gösterdi. Tüm dünyadaki istihdam piyasalarının büyük kısmında işe alım faaliyeti beklenirken çoğu görünüm üç ay öncesine ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmiyor veya iyileşiyor. İstihdam seviyelerinin 43 ülkenin 40'ında 2017 yılı sonuna kadar farklı derecelerde artması bekleniyor. Araştırma bulguları, Brexit referandumu ile veya ABD'deki seçimlerin yarattığı belirsizliğin istihdam piyasasında önemli bir dalgalanmaya neden olmayacağını ortaya koyuyor. Bunun yerine işverenlerin, piyasa koşullarını dikkatle takip ederek iş gücünü ihtiyaçlarına göre belirlemeyi tercih ettiği görülüyor.
 
Genel olarak, 2016 yılı 4. çeyrek ve 1. çeyrek araştırmalarının sonuçları kıyaslandığında farklı tahminler ortaya çıkıyor. Önceki çeyrekle kıyaslandığında 43 ülke ve bölgenin 19'unda işe alım planları artarken, 17'sinde düşüyor, yedisinde ise değişiklik göstermiyor. Önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise tahminler 20 ülkede ve bölgede iyileşirken 18 ülkede zayıflıyor ve dördünde ile değişmeden kalıyor. İlk çeyrekte işe alım güveninin en güçlü olduğu ülkeler Tayvan, Hindistan, Japonya, Macaristan ve Slovenya. En olumsuz tahminleri ise Brezilya, İsviçre ve İtalya bildiriyor.
 
Amerika kıtasında araştırmaya katılan 10 ülkeden dokuzunda olumlu istihdam artışları bekleniyor. İşe alım güveni, 2016 yılının 4. çeyreğine kıyasla dört ülkede güçlenirken, dördünde zayıflıyor ve ikisinde değişmeden kalıyor. Önceki yılın aynı dönemine göre işe alım beklentileri dört ülkede güçlenirken, altı ülkede zayıflıyor. Guatemala ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işverenler, 1 çeyreğe yönelik en güçlü istihdam planlarını bildirirken, Brezilya'daki işverenler, istihdamın üst üste sekiz çeyrekte daralacağı öngörüsüyle bölgedeki ve dünyadaki en zayıf istihdam planlarını sergiliyor.
 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde bulunan 25 ülkenin 23'ünde işverenler, istihdam seviyelerinde farklı derecelerde artış olmasını bekliyor. İşe alım planları önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 12 ülkede iyileşirken, 10'unda zayıflıyor, üçünde ise değişmiyor. Önceki yılın aynı dönemine göre, görünümler 15 ülkede iyileşirken yedisinde zayıflıyor ve ikisinde değişmiyor.* Bölgenin 1. çeyrek için en iyimser işe alım planlarını Macaristan ve Slovenya bildiriliyor. Her iki ülkedeki işverenler, araştırmanın ülkelerinde başlamasından bu yana en güçlü istihdam piyasasını öngörüyor. Öte yandan, en zayıf işe alım beklentisinin, görünümün iki yıl içinde ilk kez negatife döndüğü İsviçre'de ve yılın 1. çeyreğinde istihdam piyasası faaliyetinde değişimin beklenmediği İtalya'da görüldüğü ifade ediliyor.
 
Sekiz Asya Pasifik ülke ve bölgesindeki işverenler Ocak-Mart döneminde iş gücünde artış bekliyor. İlk çeyrek tahminleri 2016 yılı 4. çeyreğiyle kıyaslandığında, işe alım planları üç ülke/bölgede güçlenirken, üçünde zayıflıyor ve ikisinde değişmiyor. İşe alımın önceki yılın aynı dönemine göre sadece Yeni Zelanda'da hızlanması beklenirken beş ülke/bölgede yavaşlayacağı ve iki ülkede değişmeyeceği tahmin ediliyor. Tayvanlı işverenler bölgedeki ve dünyadaki en yüksek işe alım hızını öngörüyor. Çinli işverenler ise bölgenin en ihtiyatlı işe alım planlarını bildiriyor.
 
Bu çeyrek için yapılan araştırmaya dâhil edilen 43 ülke ve bölgenin ayrı ayrı tam araştırma sonuçları ile bölgesel ve küresel karşılaştırmalara, www.manpowergroup.com/meos adresinden ulaşabilirsiniz. 2017 yılı 2. çeyreği için ayrıntılı istihdam piyasası faaliyeti beklentilerini kapsayacak olan bir sonraki ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, 14 Mart 2017 tarihinde yayınlanacaktır.
         
*Yorumlarda, mümkün olduğunca mevsimsellikten arındırılmış veriler baz alınmıştır. Finlandiya'ya ilişkin veriler, 2016 4. çeyrek raporunda ilk kez mevsimsellikten arındırılmıştır. Portekiz'e ilişkin veriler mevsimsellikten arındırılmamıştır. Portekiz araştırmaya 2016 yılı 3. çeyreğinde dâhil edildiğinden karşılaştırma yapabilecek herhangi bir veri henüz mevcut değildir.
 
 
Araştırma hakkında
Yenilikçi işgücü çözümleri şirketi ManpowerGroup, her çeyrekte Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması'nı yayınlayarak, işverenlerin bir sonraki çeyrekte istihdama dair öngörülerini ölçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en kapsamlı ve ileriye dönük istihdam anketidir. Araştırma için gerçekleştirilen çalışmada 43 ülkeden,  59.000'in üzerinde işveren ile anket yapıldı. Anket işgücü piyasasındaki eğilimler ve faaliyetler konusunda önderdir. Bu rapor düzenli olarak Bank of England Enflasyon Raporlarında kaynak olarak yararlanılır. Aynı zamanda  Avrupa Komisyonu, AB İstihdam Durumu ve Sosyal Görünüm raporu, Monthly Monitor raporu için bir veri kaynağı olarak faydalanır. ManpowerGroup'un bağımsız anket verileri işgücü piyasalarıyla ilgili öngörüler için dünyanın önde gelen finansal analistleri ve ekonomistleri tarafından da kaynak olarak kabul edilir.

Bu haber 10405 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Akciğerini koru kanser olma
Akciğerini koru kanser olma
İskilip Sağlık Müdürlüğü Lösemi konusunda bilgilendirme yapıyor
İskilip Sağlık Müdürlüğü Lösemi konusunda bilgilendirme...