Polonya Kangal köpek yavrusu almak istiyor

Polonya’dan irtibata geçen bir müşteri Türkiye’den kangal köpek yavrusu satın almak istediğini, fiyatlarını öğrenmek istediğini belirtildi. Kangal cinsi köpek yetiştiren aileler, 45 günlük yavruları bin 500 ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor


Polonya Kangal köpek yavrusu almak istiyor

Türkiye ile Polonya arasındaki ticaretin hacmi 2000 yılından itibaren düzenli bir artış göstermiş olup, 2000-2015 yılları arasında Polonya’ya ihracatımız 13 kat, Polonya’dan ithalatımız ise 18 kat büyümüştür. Ancak iki ülke arasındaki ticaret dengesi 2004 yılında ülkenin AB’ye üye olmasından itibaren ülkemiz aleyhine gelişmektedir. Bu durum, büyük ölçüde AB ve diğer gelişmiş ülkeler kaynaklı yabancı sermaye yatırımları sonucu ülkemizin ihtiyacı bulunan mamul ve yarı mamul ürünlerin Polonya’dan tedarik edilmesiyle açıklanabilmektedir.

2015 yılında Polonya’ya ihracatımız 2,3 milyar dolar, Polonya’dan ithalatımız ise 2,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, iki ülke arası ticaret hacmi 5,3 milyar dolar düzeyindedir. Ülkemiz 2015 yılında yaklaşık 648 milyon dolar ticaret açığı vermiştir.

Polonya ekonomisinin serbestleştirilmesi ve dünya pazarlarıyla bütünleşmesi Polonya’yı aynı zamanda dış şoklara daha açık bir hale getirmiştir. Ancak, AB üyeliğinin getirdiği ekonomik istikrar, yabancı yatırımcıların Polonya pazarına olan ilgisinin devam etmesi ve AB fonlarından temin edilen kaynaklar küresel mali kriz ve ekonomik durgunluğun etkilerinin diğer Avrupa ülkelerine göre daha az hissedilmesine imkan sağlamıştır. Polonya, küresel kriz boyunca cari açık, bütçe açığı ve dış borç gibi kriterler bakımından diğer AB üye ülkelerine göre daha düşük bir riske ve güçlü bir mali disipline sahip olmuştur.